Termeni și condiții

Prezentul acord se aplică între dumneavoastră, utilizatorul acestui website și SENZOFORM SRL, proprietarul acestui website. Acordul dumneavoastră de a respecta și de a fi obligat în conformitate cu clauzele din acești Termeni și condiții este considerat a se produce la prima utilizare a site-ului. Dacă nu sunteți de acord să fiți obligat(ă) de acești Termeni și condiții, ar trebui să încetați să utilizați site-ul imediat.

 

1. GENERAL

1.1. Website-ul www.cursuriterapiesenzoriala.ro (denumit în continuare „site-ul”) este operat de către Senzoform SRL, cu sediul în social în Bacau, Str. Republicii, nr. 44, jud. Bacau, 600300, Cod Unic de Înregistrare 43252877, IBAN: RO11RNCB0279168716040001 , deschis la Banca Comerciala Romana, e-mail contact@cursuriterapiesenzoriala.ro (denumită în continuare Firma).

1.2. Prin accesarea și utilizarea site-ului, utilizatorul confirmă că a citit și a înțeles termenii și condițiile care urmează să fie prezentați în cele de urmează, că este de acord cu aceștia și că urmează să îi respecte.

1.3. Site-ul își rezervă dreptul de a aduce modificări, completări și/sau actualizări ale prezentului document, precum și a oricăror altor informații prezentate în cuprinsul website-ului, ori de câte ori este necesar, ca urmare a intervenirii unor modificări legislative sau ca urmare a unor modificări în activitatea comercială a cabinetului, utilizatorul fiind informat în acest sens prin afișarea pe website a ultimelor actualizări.

1.4. Firma își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa site-ul fără o notificare prealabilă a Utilizatorului.

1.5. Dacă utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile care urmează să fie prezentați în cele de urmează, acesta are opțiunea de a nu utiliza serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului.

 

2. DEFINIȚII

2.1. În prezentul document, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a. Site-ul – reprezintă website-ul www.cursuriterapiesenzoriala.ro, împreună cu subdomeniile acestuia, deținute de către Senzoform SRL;

b. Utilizator – reprezintă orice persoană care accesează și/sau utilizează site-ul, precum și conținutul și/sau serviciile oferite prin intermediul acestuia;

c. Cont – reprezintă în mod colectiv informațiile personale, informațiile de plată și credențialele utilizate de utilizatori pentru a accesa conținutul și/sau orice sistem de comunicații de pe website;

d. Serviciul oferit – reprezintă punerea la dispoziția utilizatorilor, gratuit sau contra cost, prin intermediul site-ului, a unor cursuri sau workshopuri din domeniul terapiei senzoriale.

e. Conținutul site-ului – include toate informațiile disponibile a fi accesate/vizualizate prin intermediul site-ului.


3. SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE FIRMĂ

3.1. Prin intermediul site-ului, administratorul firmei, respectiv Ramona Stanciu, pune la dispoziție workshopuri/cursuri care se adresează atât specialistilor (terapeuți, cadre didactice, etc), parinților, dar si oricarei persoane interesate de continutul materialelor prezentate.

3.2. Odată cu exprimarea opțiunii utilizatorului de achizitționare a unui workshop/curs disponibil prin intermediul site-ului, firma facilitează: (i) infrastructura tehnică necesară conexiunii și (ii) plata taxei aferentă achziționării cursului/workshopului.

3.3. În vederea accesării unui curs, este necesară îndeplinirea cumulativă de către utilizator a următoarelor condiții:

a. crearea unui cont pe site, furnizând informațiile solicitate în mod corect și complet;
b. acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor;

3.4. În cazul cursurilor care presupun plata unei taxe in vederea achiziționării, utilizatorul va avea acces la acestea după confirmarea plății taxei de participare, în cuantumul și modalitatea afișate pe site.

3.5. Accesul efectiv a utilizatorului la cursuri nu presupune deținerea unor echipamente tehnice deosebite, accesarea putând fi asigurată prin intermediul oricărui browser.

3.6. Accesul la informațiile din cadrul workshopurilor/cursurilor va fi limitat, iar perioada de acces va fi comunicata la achiziționare.

 

4. POLITICA DE FACTURARE ȘI DE PLĂȚI

4.1. Plata taxei de achiziționare a cursurilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului va fi făcută online, în mod securizat, prin intermediul unui procesator terț de plăti, direct în contul cabinetului. Comisioanele pentru efectuarea plății vor fi suportate de către utilizator, dacă este cazul, potrivit metodei de plată aleasă dintre cele disponibile pe platformă.

4.2. După efectuarea plății, utilizatorul are obligația să trimită datele de facturare pe adresa de email contact@cursuriterapiesenzoriala.ro. Factura aferentă plății va fi transmisă pe adresa de e-mail a utilizatorului.

 

5. DESPRE UTILIZATORI ȘI CONDIȚII DE VÂRSTĂ

5.1. Orice persoană poate beneficia de serviciile puse de la dispoziție prin intermediul site-ului.

5.2. Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot să beneficieze de serviciile furnizate prin intermediul site-ului.

 

6. CONDIȚII DE UTILIZARE A PLATFORMEI

6.1. Prin utilizarea platformei, utilizatorul își asumă obligația de a comunica informațiile solicitate, în mod corect și complet, precum și actualizarea acestora atunci când este cazul, obligația de a nu înstrăina contul, respectiv datele de autentificare aferente acestuia niciunui terț, obligația de a utiliza serviciile oferite într-un mod corespunzător, în conformitate cu scopul pentru care acestea sunt oferite, obligația de a achita taxa de achiziționare aferentă fiecărui curs la care acesta dorește să aibă acces, obligația de a comunica de urgență la adresa de email contact@cursuriterapiesenzoriala.ro în cazul în care suspectează că persoane neautorizate au accesat contul său, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al firmei.

6.2. Conturile utilizatorilor sunt individuale și în nicio situație nu pot fi folosite de către alte persoane în afară de titularul acestora. Este strict interzisă participarea sau accesul mai multor persoane la materialele, informațiile sau cursuri utilizând același cont de utilizator. Utilizatorul este obligat să păstreze într-un mod sigur datele de acces la contul personal și să nu divulge altor persoane datele sale de acces.

6.3. Utilizatorul recunoaște dreptul firmei de a monitoriza orice comunicare făcută prin intermediul site-ului, precum și posibilitatea reținerii de copii ale acestora.

6.4. Contul poate fi dezactivat de către utilizator în orice moment, prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@cursuriterapiesenzoriala.ro. Dezactivarea contului nu oferă dreptul utilizatorului de a solicita rambursarea taxelor achitate în alte condiții decât cele prevăzute la pct. 4.1.

6.5. Firma are dreptul de a șterge conturile utilizatorilor care nu au accesat site-ul pe o perioadă mai mare de 12 luni. Utilizatorul va fi informat în prealabil, cu privire la această măsură prin e-mail.

6.8. Firma are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea de servicii în cadrul platformei, de a dezactiva contul utilizatorului și/sau de a interzice accesul la site, fără rambursarea sumelor plătite, în cazul în care utilizatorul a încalcă dispozițiile termenilor si condițiilor.

 

7. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

7.1. Cu excepția cazurilor în care se indică în mod expres contrariul, conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări grafice, conținut video/audio/text și/sau multimedia, funcțiile tehnice și rezultatele acestora atât individual cât și în ansamblu lor sunt proprietatea exclusivă a Senzoform SRL.

7.2. Utilizatorului nu îi este permisă captarea, copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către firmă, includerea oricărui conținut în afara website-ului, precum și permiterea sau participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, cu excepția cazului în care se indică în mod expres contrariul sau utilizatorul primește acordul scris expres al firmei.

7.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului afișat pe prezentul site în alte scopuri decât cele permise în mod expres prin prezentul document. Încălcarea prezentei secțiuni conferă dreptul firmei de a demara măsurile legale care se impun împotriva utilizării neautorizate a conținutului website-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse firmei.

 

8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA DE COLECTARE ȘI PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Vă rugăm să parcurgeți Politica de confidențialitate pentru a lua cunoștință de politica de confidențialitate și politica de colectare și procesare a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului.

 

9. LIMITELE RĂSPUNDERII

9.1. Utilizatorul înțelege și este de acord că Firma nu poate fi făcută responsabilă pentru:

a. orice pierderi directe sau indirecte cauzate de folosirea necorespunzătoare a serviciilor oferite prin intermediul site-ului sau cu depășirea limitelor prevăzute în cuprinsul termenilor și condițiilor;

b. orice deficiențe ce pot interveni în prestarea serviciului, deficiențe cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Firmei, inclusiv cele cauzate prin furnizarea incorectă sau incompletă a unor informații de către utilizator;

c. situațiile în care site-ul nu funcționează în parametri normali, afișează diverse erori sau nu poate fi accesat de către utilizator, pe o perioadă nelimitată de timp, din motive tehnice;

d. pagubele produse ca urmare a divulgării de către utilizator către orice terț a datelor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare, în afara relației directe cu Firma, ca urmare a înregistrării în cadrul site-ului prin crearea unui cont.

9.2. Având în vedere faptul că mediul online nu este un spațiu impenetrabil, utilizatorul va selecta cu atenție informațiile transmise site-ului. Utilizatorul este responsabil pentru toate datele sau informațiile comunicate site-ului.

 

10. FRAUDA

10.1. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț a datelor sale confidențiale, inclusiv a datelor de autentificare, în afara relației directe cu firma, ca urmare a înregistrării în cadrul site-ului prin crearea unui cont.

10.2. Site-ul declină orice responsabilitate în situația în care utilizatorul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Firmei.

10.3. Utilizatorul este obligat să comunice de urgență reprezentantului site-ului, la adresa contact@cursuriterapiesenzoriala.ro, în cazul în care suspectează că persoane neautorizate i-au accesat contul, respectiv dacă este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al site-ului sau firmei.

10.4. Firma nu este responsabil pentru prejudiciile suferite de utilizatori ca urmare a interacțiunii cu terți care pretind direct, indirect sau prin mijloace frauduloase că sunt reprezentanții firmei.

10.5. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a site-ului, firma rezervându-și dreptul de demara orice măsuri necesare, inclusiv măsuri legale împotriva persoanelor care le săvârșesc:

a. accesul neautorizat pe site sau pe conturile firmei;

b. alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau a oricărei corespondențe, indiferent de forma acesteia;

c. afectarea performanțelor site-ului;

d. accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către site către utilizator, atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului expediat.

11.ANULAREA ȘI RETURUL COMENZILOR

11.1. Anularea comenzilor pentru cursurile online se poate efectua până in momentul livrării serviciului achiziționat. Achiziționarea unui curs sau parcurgerea unui curs înseamna livrarea produsului digital și, potrivit DIRECTIVA (UE) 2019/2161 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 ( C 30- Dreptul de retragere), acesta este exceptat de la plata returului.
11.2. După livrarea cursului achiziționat, comanda nu mai poate fi anulată.
11.3. Orice anulare tardivă a unei comenzi se va taxa cu întreaga valoare a respectivei comenzi.
11.4. In cazul in care anularea unei comenzi se face înaintea termenului menționat, se va returna contravaloarea comenzii.
11.5. Pentru comenzile onorate – cursuri achiziționate/parcurse- nu se rambursează contravaloarea comenzii.
11.6. Dorința noastră este de a ne păstra clienții mulțumiți. Scrieți-ne la contact@cursuriterapiesenzoriala.ro despre situația care vă impune să solicitați returul și, chiar daca produsele digitale sunt exceptate la returnarea plății, în condiții justificate, vom returna valoarea comenzii.

12. FORȚA MAJORĂ

12.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, dar numai în măsura și pentru perioada in care partea este împiedicată sau întârziată să-și execute obligațiile din pricina situației de forța majoră. Pentru scopul acestei clauze, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, absolut imprevizibil și insurmontabil, apărut după intrarea în vigoare a acestui contract și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

12.2. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte, în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la apariția situației de forța majoră și va dovedi cazul de forță majoră în termen de 30 zile calendaristice, pe bază de documente justificative. Încetarea situației de forță majoră va fi notificată în scris celeilalte părți într-un termen de maximum 3 zile calendaristice de la data încetării.

12.3. La primirea notificării menționate mai sus, părțile se vor consulta de îndată și vor hotărî în termen de 48 de ore asupra acțiunilor și măsurilor ce trebuie întreprinse în scopul limitării sau depășirii situației de forța majoră.

12.4. Pentru nerespectarea obligației de notificare a apariției cazului de forță majoră, partea căreia îi revenea această obligație va răspunde pentru prejudiciile pe care cealaltă parte le-ar fi putut evita dacă ar fi fost anunțată în termen.

12.5. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la producere, evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prestării serviciului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

13. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

13.1 Prezentul document va fi guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

13.2 Orice dispută care ar putea să apară între utilizator și Firmă se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

13.3 Dacă nu se ajunge la un acord pe ale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din România.


14. CONTACT

14.1 Pentru orice comunicări ne puteți contacta la adresa de e-mail contact@cursuriterapiesenzoriala.ro.